Toelichting op de belangrijkste adviezen van de brancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM

De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Op basis van de gevoerde discussies tijdens…

Lees meer

Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Dringend advies namens de schuldeisers en de cm-brancheverenigingen De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosievan de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van heteconomisch verkeer. Op basis…

Lees meer

CM-brancheverenigingen organiseren
een tegengeluid

De positie van de schuldeiser erodeert       De positie van de schuldeiser wordt steeds verder gemarginaliseerd, aangevuurd door allerlei onderzoeken die in het afgelopen jaar gepubliceerd zijn over de schuldenproblematiek. Daarin speelt de (bescherming van de) schuldeiser geen rol van betekenis. Waar de wetgever de intentie had om te borgen dat een leverancier krijgt waar hij/zij…

Lees meer

Knot: ‘Ik ga niet mee in het idee van een tsunami van faillissementen’

In het kort: Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank wordt 2021 een jaar met twee gezichten, na de zomer wordt het goed. Hij verwacht geen tsunami van faillissementen. Schuldeisers van bedrijven met hoge schulden maar een levensvatbare bedrijfsvoering dienen wel coulant te zijn. Daarmee bedoelt Knot nadrukkelijk ook de Belastingdienst. Het is koud…

Lees meer

„Positie schuldeisers krijgt te weinig aandacht en waardering”

Door de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede komt de positie van schuldeisers in het gedrang. Dat stelde Michael Brouwer, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, woensdag tijdens een webinar over de positie van schuldeisers. „De basis van de economie is dat er betaald wordt voor geleverde diensten en producten. Dat stelsel moet betrouwbaar…

Lees meer

Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen

De beroepsorganisaties van gerechtsdeurwaarders hebben met de Belastindienst afspraken gemaakt over het delen van informatie. Daarmee moet verhinderd worden dat schuldeisers meteen de €30.000 schadevergoeding opeisen die de gedupeerden van de overheid krijgen. „Met deze afspraken kan de pauzeknop op schulden voor de gedupeerden worden uitgevoerd en worden voorkomen dat er bij hen beslag wordt…

Lees meer

Michel van Leeuwen – Flanderijn Schuldenproblematiek in verkiezingsprogramma’s

Hoewel ik mij natuurlijk nog zo jong voel als een beginneling in ons vakgebied, loop ik als gerechtsdeurwaarder al weer zo’n 35 jaar rond in de incasso-en gerechtsdeurwaardersbranche. In die tijd is er een hele hoop veranderd. Toen ik begon waren er door het hele land zo’n 200 gerechtsdeurwaarderskantoren die in omvang niet zoveel verschilden.…

Lees meer

Duizenden zelfstandigen de dupe van fout Belastingdienst met leenbijstand

Duizenden zelfstandigen hebben door een fout van de Belastingdienst duizenden euro’s aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget moeten terugbetalen, terwijl ze er wel recht op hadden. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om zelfstandigen die zogeheten leenbijstand (Bbz) hadden aangevraagd. Met die regeling konden uitkeringsgerechtigden vanaf 2004 een eigen bedrijf starten met een renteloze lening van…

Lees meer

Overheidsorganisaties worstelen met kwijtschelden schulden in toeslagenaffaire

Alle gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven hun schulden bij overheidsinstanties niet meer terug te betalen, zo beloofde staatssecretaris Van Huffelen. Maar een maand na die toezegging blijkt de schuldenproblematiek ook voor overheden in de praktijk weerbarstig. Zo willen gemeentes de schulden alleen kwijtschelden als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan, zo werd afgelopen vrijdag besloten op…

Lees meer

Persbericht: Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar

Utrecht, 19 februari 2021 – Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelstelmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Recente voorbeelden zijn de nieuwe beslagvrije voet, het aangepaste beslag-…

Lees meer