Toelichting op de belangrijkste adviezen van de brancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM

De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Op basis van de gevoerde discussies tijdens…

Lees meer

Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Dringend advies namens de schuldeisers en de cm-brancheverenigingen De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosievan de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van heteconomisch verkeer. Op basis…

Lees meer

CM-brancheverenigingen organiseren
een tegengeluid

De positie van de schuldeiser erodeert       De positie van de schuldeiser wordt steeds verder gemarginaliseerd, aangevuurd door allerlei onderzoeken die in het afgelopen jaar gepubliceerd zijn over de schuldenproblematiek. Daarin speelt de (bescherming van de) schuldeiser geen rol van betekenis. Waar de wetgever de intentie had om te borgen dat een leverancier krijgt waar hij/zij…

Lees meer

Knot: ‘Ik ga niet mee in het idee van een tsunami van faillissementen’

In het kort: Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank wordt 2021 een jaar met twee gezichten, na de zomer wordt het goed. Hij verwacht geen tsunami van faillissementen. Schuldeisers van bedrijven met hoge schulden maar een levensvatbare bedrijfsvoering dienen wel coulant te zijn. Daarmee bedoelt Knot nadrukkelijk ook de Belastingdienst. Het is koud…

Lees meer

Michel van Leeuwen – Flanderijn Schuldenproblematiek in verkiezingsprogramma’s

Hoewel ik mij natuurlijk nog zo jong voel als een beginneling in ons vakgebied, loop ik als gerechtsdeurwaarder al weer zo’n 35 jaar rond in de incasso-en gerechtsdeurwaardersbranche. In die tijd is er een hele hoop veranderd. Toen ik begon waren er door het hele land zo’n 200 gerechtsdeurwaarderskantoren die in omvang niet zoveel verschilden.…

Lees meer