Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Dringend advies namens de schuldeisers en de cm-brancheverenigingen De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol…

Lees meer

CM-brancheverenigingen organiseren
een tegengeluid

De positie van de schuldeiser erodeert       De positie van de schuldeiser wordt steeds verder gemarginaliseerd, aangevuurd door allerlei onderzoeken die in het afgelopen jaar gepubliceerd zijn over de schuldenproblematiek. Daarin…

Lees meer